Baten en lasten op deelprogramma

(deel)programma

Lasten

Baten

Saldo

Samenleving

Jeugd en onderwijs

13.750

831

-12.920

Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur

12.995

373

-12.622

Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

10.696

5.599

-5.097

Veiligheid

3.849

41

-3.808

Samenleving

41.290

6.844

-34.446

Wonen & Werken

Groen, blauw en duurzaam omarmen

12.088

8.500

-3.589

Toekomst bestendig wonen en verplaatsen

2.831

7

-2.825

Gezond en veilig leven

4.060

538

-3.522

Veerkrachtig ondernemen

617

15

-602

Sociaal en cultureel verbinden

5.247

1.449

-3.798

Ontwikkelen van gebieden en locaties

1.600

1.127

-473

Wonen & Werken

26.443

11.635

-14.809

Organiseren

Bestuur

2.217

-

-2.217

Dienstverlening

1.721

428

-1.293

Reserves Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Organiseren

3.938

428

-3.509

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

-

52.217

52.217

Saldo vd financieringsfunctie

178

884

705

Lokale heffingen

406

8.868

8.462

Dividend

24

140

116

Overige dekkingsmiddelen

-166

-

166

Algemene dekkingsmiddelen

443

62.109

61.667

Overige producten

Overhead

10.891

55

-10.836

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

8

-

-8

Saldo baten en lasten

83.013

81.072

-1.941

Saldo reserves

1.360

3.308

1.948

Begrotingssaldo

84.373

84.379

7

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf