Overzicht baten en lasten

Veerkrachtig ondernemen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

538

616

617

633

558

547

Baten

23

17

15

15

15

15

Saldo baten en lasten

-515

-599

-602

-618

-543

-532

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-515

-599

-602

-618

-543

-532

Toelichting

Het verschil aan baten en lasten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf