Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Indicatoren sociaal domein

Met de auditcommissie vanuit de raad is gesproken over een set van indicatoren voor het sociaal domein. Dit komt voort uit de eerste behandeling van het koersplan sociaal domein in de raad. Bij vaststelling van deze indicatoren wordt ook besproken op welke manier deze in de toekomst worden voorgelegd aan de raad.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf