Overzicht lokale lastendruk

Jaarlijks wordt onderzoek gepubliceerd over de lokale lastendruk door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De gemeente Uithoorn sluit voor de weergave van de belastingdruk aan bij de cijfers van het COELO.

Bron: COELO - Atlas van de Lokale Lasten 2022.

Prestatie- en kerngegevens

Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven.

Kerngegevens

R2021

B2022

B2023

WOZ

WOZ-objecten

15.612

15.820

15.900

WOZ-bezwaarschriften

283

369

350

WOZ-(hoger)beroepschriften

7

5

5

Invorderingen

Aantal afgegeven incasso's

8.552

8.571

8.600

Aantal aanmaningen

502

570

500

Aantal dwangbevelen

308

300

250

Kwijtschelding

Automatische kwijtschelding

387

350

400

Verleend op verzoek

166

150

160

Afgewezen

53

60

70

Bedrag kwijtschelding

122.455

125.000

125.000

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf