Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Vestigingsplaats

Amsterdam

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur : portefeuillehouder openbare orde en veiligheid.

Mate van sturing

-

Relatie met programma

Samenleving, Veiligheid

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.

Ontwikkelingen

De VrAA (Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) staat voor verschillende grote opgaven, door de veranderende samenleving. Ook is een modernisering van de brandweerorganisatie gewenst, om in te kunnen blijven spelen op de vraag vanuit de samenleving. De VrAA gaat een ontwikkeling doormaken om een toekomstbestende moderne organisatie te worden. Hierbij vindt een transformatie plaats van een beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om grote opgaven en toekomstige crisis aan te pakken.

Risico's:

De afgelopen jaren is de rol van de veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (Corona en Vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. De veiligheidsregio kent hierdoor vanaf 2024 een aantal grote financiële opgaven en de financiële middelen zullen dan niet meer toereikend zijn. De verwachting is dat dit vanaf 2024 om een extra financiële bijdrage van de gemeente zal vragen.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

1.510

26.010

65.698

-

2022

Begroting 2022

1.510

23.086

65.596

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf