Visie

De gemeente wordt ervaren als effectief en verbindend

Een effectieve gemeente is noodzakelijk om de overkoepelende ambitie van deze programmabegroting waar te maken. Die ambitie kan de gemeente alleen waarmaken in goede samenwerking met de inwoners en organisaties waarmee zij samenwerkt. Daarom willen we met dit programma werken aan een effectieve gemeentelijke organisatie die in verbinding staat met de samenleving. Dit doen we in de deelprogramma’s: Bestuur en Overhead, Dienstverlening en Financiën. Deze drie taakvelden dragen op verschillende manieren bij aan de effectiviteit van de gemeente en de gewenste verbondenheid met de samenleving. Dit is noodzakelijk om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de twee andere programma’s te realiseren.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf