Weerstandsvermogen

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Binnen de gemeente worden de risico’s nauwlettend gemonitord. Per afdeling worden de risico’s en de ontwikkelingen daarbinnen bewaakt. De ontwikkelingen omtrent risico’s worden centraal bijgehouden en bij besluitvorming vormt risicomanagement een vast onderdeel. Het beleid is erop gericht om risico’s waar mogelijk te vermijden of anders maatregelen te treffen om risico’s te verkleinen of af te dekken. Bijvoorbeeld door verzekeringen. Voor risico’s die niet afgedekt zijn moet de gemeente een weerstandsvermogen hebben.

Risicoprofiel en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit

Minimaal tweemaal per jaar wordt er op basis van de geïnventariseerde risico’s een risicoprofiel samengesteld. Op basis van kansberekening is het risicoprofiel bepaald op € 10,7 miljoen.

De geïnventariseerde risico’s zijn in onderstaande risicokaart weergegeven, waarbij het gevolg in geld is afgezet tegen de kans dat het risico zich voordoet. Het betreft de inventarisatie van concrete en specifieke risico’s, na het treffen van beheersmaatregelen.

Klasse

> 500.000

0

5

3

2

0

250.000 - 500.000

1

2

5

0

0

100.000 - 250.000

4

4

7

0

2

25.000 - 100.000

5

17

8

0

2

0 - 25.000

20

2

11

1

6

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Uitgangspunt is dat het risicoprofiel afgedekt moet zijn door de weerstandscapaciteit. Bovendien moeten grote risico’s dubbel worden afgedekt (ratio 2). In de huidige situatie is de ratio 2 van toepassing op de risico’s van GPA en het sociaal domein.

De geïnventariseerde risico’s vermenigvuldigt met de ratio is de benodigde weerstandscapaciteit, Deze is bepaald op € 16,9 miljoen. Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten van de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing moet het risicoprofiel vermenigvuldigt met de ratio volledig worden afgedekt met reserves.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf