Indicatoren

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 is 100 kilogram restafval per inwoner in 2023 en 75 kilogram in 2025.

Indicator (W2)

2020

2021

2023

De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).

252

240

100

Indicator (W1)

20201

2022

2023

Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR vastgestelde kwaliteitsniveau 'beheer'.

80%

80%

80%

De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld

Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen, wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf