Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang

-

Aandeel van de gemeente

Voor de jaren 2020 tot en met 2022 bedraagt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage € 20.000. Eenzelfde bedrag wordt door de ondernemers uit het ondernemersfonds bijgedragen.

Relatie met programma

Werken, ondernemen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkelingen

Het eigen vermogen van deze verbonden partij is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van ruim € 30.000 naar bijna € 80.000. De financiële situatie van de stichting is gezond te noemen.

Risico's

-

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

20

2022

20

2021

Jaarrekening 2021

79

1

2020

Jaarrekening 2020

72

2

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf