Visie

Een duurzame, gezonde en veilige omgeving waarin het prettig wonen, werken, verplaatsen en verblijven is. Dat is de inzet van het programma Wonen & Werken. Dit programmaeffect sluit aan op de Omgevingsvisie die eind 2022 is vastgesteld. Door nadrukkelijk de aansluiting tussen omgevingsvisie, CUP en de begroting te leggen, borgen we het integraal werken aan de doelen en opgaven uit de omgevingsvisie.

Als deelprogramma’s zijn de vijf pijlers van de omgevingsvisie opgenomen:

  • Groen, blauw en duurzaam omarmen

  • Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

  • Toekomst bestendig wonen en verplaatsen

  • Veerkrachtig ondernemen

  • Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

Daarnaast is een zesde, meer randvoorwaardelijk, deelprogramma opgenomen:

  • Ontwikkeling van gebieden en locaties

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf