Sportparken

Kaders

De Sportnota gemeente Uithoorn 'Sport Verenigt' 2021-2028 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Sportvelden

geen

Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente zorgt voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming 

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden is opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden. In de huurovereenkomsten is geregeld hoe om te gaan met het onderhoud aan de velden, complexen en de openbare buitenruimte van sportparken. Denk aan verhardingen, groen, watergangen, civiele kunstwerken, enz. Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente.

Exploitatie Sportparken

2023

2024

2025

2026

Sportpark De Kwakel

26

26

26

26

Sportpark Noorddammerweg

44

44

44

44

Sportpark De Randhoorn

53

53

53

53

Totaal

124

124

124

124

Investeringen sportparken

2023

2024

2025

2026

Investeringen sportparken

98

554

295

356

Totaal

98

554

295

356

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf