Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Vestigingsplaats

Amstelveen

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder financiën

Mate van sturing

Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 538.800 en € 600.900.

Relatie met programma

Organiseren, Financiën

Mate van sturing

Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2020. Dit is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 538.800 en € 600.900.

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Gemeentebelastingen Amstelland verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Uithoorn. In het samenwerkingsverband zijn, naast Uithoorn, de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen vertegenwoordigd. Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke raad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen.

Ontwikkelingen:

De eisen aan Belastingen Amstelland worden strenger omdat de taxatiegegevens voor steeds meer doeleinden gebruikt worden. Ook ondervindt Belastingen Amstelland veel last van zogenoemde 'no cure no pay' bedrijven die veel bezwaren indienen. Woningen moeten in een paar jaar tijd worden gemeten in m2 vloeroppervlakte in plaats van m3 inhoud. Dit zorgt ervoor dat de kosten circa 10% stijgen (inclusief inflatie).

Risico's:

Zie bovenstaande toelichting

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

688

2022

Begroting 2022

652

-

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf