Bestuur & Overhead

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzesdie het gewenste maatschappelijk effect mogelijk maken.

  2. De samenleving heeft vertrouwen in het bestuur en de organisatie.

  3. Het samenspel tussen ambtelijke organisatie, bestuuren raad geeft de gemeente bestuurskracht om maatschappelijke effecten te creëren.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Investeer in relevante lokale, regionale en landelijke allianties.

  • Investeer in ‘de Uithoornse Werkwijze’ met de daarbijbehorende kernwaarden en grondhouding.

  • Blijf de gemeentelijke organisatie ontwikkelen en versterken om de veelheid aan opgaven uit te kunnen voeren.

  • Blijf de samenwerking in Duo+ versterken.

  • Investeer in het verwezenlijken van vastgestelde visies.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf