Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

-

Aandeel van de gemeente

€ 2.000

Relatie met programma

Wonen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De ORS is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De ORS bestaat uit een College van Advies (CvA) en een Regioforum. Gemeente Uithoorn streeft via de ORS naar een balans tussen de activiteiten van luchthaven Schiphol en de leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel.

Ontwikkelingen

De gemeente Uithoorn neemt deel aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Er heeft in 2020 een evaluatie plaatsgevonden onder leiding van de heer Van Geel. Voor 2021 is de ORS in afwachting van een besluit van de minister over het advies van Van Geel. Er zijn geen nieuwe Regioforum vergaderingen gepland maar de werkgroepen gaan vooralsnog door. We zijn nu in afwachting van de vervolgstappen.

Risico's

-

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

2

2022

2

2021

Jaarrekening 2021

657

346

-

2020

Jaarrekening 2020

438

73

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf