Kaderstellende beleid notities

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017

Beleid op armoede- en Schuldhulpverlening 2019 - 2022

Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017

Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015

Beleidsregels verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015

Koersplan sociaal domein 2020-2023

Gezondheidsnota ‘Uithoorn gezonder en gelukkiger’ 2018-2022

Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022. Veilig zijn en veilig blijven De touwtjes aan elkaar knopen

Cultuurnota 2020 - 2022

Regioplan huiselijk geweld en kindermishandeling 2020- 2024 Amsterdam- Amstelland

Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017

Re-integratienota “Iedereen telt mee" 2021-2025

Beleidsnota nieuwe wet inburgering ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ (2020-2024)

Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2036

Nota 'Sport verenigt! 2021-2028'

Verordening Declaratiefonds

Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015

Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2022

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017

Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020

Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015

Verordening studie inkomenstoeslag

Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf