Visie

Een gemeente waarin onze inwoners welzijn en perspectief ervaren en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is de inzet van het programma Samenleving. Dit programma-effect krijgt een concrete vertaling naar maatschappelijke effecten, opgaven en bijbehorende activiteiten in vier deelprogramma's:

  • Jeugd en onderwijs

  • Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur

  • Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

  • Veiligheid

De afgelopen jaren is voor veel van deze terreinen een nieuwe inhoudelijke richting vastgesteld door de gemeenteraad in onder meer het gezondheidsbeleid, de cultuurnota, het koersplan sociaal domein, de nota inburgering, de nota reintegratie, de sportnota en het integrale veiligheidsbeleid. In 2023 ligt binnen het programma Samenleving de nadruk op de (verdere) uitvoering van dit vastgestelde beleid. Leidend daarbij zijn de koerswaarden zoals vastgesteld in het Koersplan sociaal domein: mensgericht, integraal en samen.

In het licht van de inhoudelijke maar zeker ook financiële uitdagingen in het sociaal domein werken we programmabreed steeds meer datagedreven. We gaan in 2023 verder met het programma 'Datagedreven sturing in het sociaal domein' en de drie bijbehorende lijnen 'sturing door data', 'sturing op inhoudelijke beleidslijnen' en 'vergroten kostenbewustzijn'. Daarbij leren we samen met en van anderen. Zo krijgen we meer inzicht en sturingsmogelijkheden door het leveren van tijdige en betrouwbare sturingsinformatie in combinatie met inhoudelijke keuzemogelijkheden (inclusief consequenties en risico’s van die mogelijkheden).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf