Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk (convenant)

Bestuurlijk belang

-

Mate van sturing

€ 1,53 per inwoner

Relatie met het programma

Organiseren

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkelingen:

Het jaar 2023 en verder staat vooral in het teken van verdere uitvoering van de in het najaar 2021 vastgestelde samenwerkingsafspraken. Deze afspraken voorzien in het verder versterken, slagvaardiger en transparanter maken van de samenwerking in de MRA-regio. Indien de nieuwe begroting van de MRA door alle deelnemers zal worden geaccordeerd (dat wordt pas medio november 2022 bekend), wordt de bijdrage per inwoner jaarlijks en met terugwerkende kracht geindexeerd. Voor 2023 zou dit kunnen leiden tot een bijdrage van € 1,59 per inwoner.

Risico's:

Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten en provincies indien niet actief en constructief wordt deelgenomen.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

46

2022

Concept Begroting 2022

45

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf