Drie aspecten als rode draad in CUP

Werken van visie naar uitvoering

De afgelopen vier jaar hebben we gefocust op visievorming voor verschillende onderwerpen. Zo hebben we onder andere een omgevingsvisie, participatievisie, mobiliteitsvisie, duurzaamheids-agenda, visie voor de transformatie van het sociaal domein, visie op sport en inburgering en diverse gebiedsvisies opgesteld. We willen nu samen met onze partners, ondernemers en inwoners aan het werk om onze ambities te verwezenlijken.

Blijven(d) verbinden

Als college vinden we het belangrijk om in verbinding te zijn en te blijven. Dat geldt voor alle partijen binnen en buiten onze gemeente: van het gemeentebestuur, landelijke en regionale partners tot onze maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Alleen als we oog houden voor de verschillende belangen die leven, daarover met respect voor elkaar het gesprek aangaan en nauw optrekken, kunnen we samen werken aan de ambities voor onze gemeente. Dit thema vinden we zo belangrijk dat het de rode draad vormt in dit CUP. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat we nog meer gaan communiceren. Enerzijds om vooraf te vertellen wat we van plan zijn en met welk doel en om goed uit te leggen waarom we bepaalde keuzes maken of op een bepaalde manier handelen. Anderzijds om op te halen wat er leeft in onze samenleving en wat we hierin als gemeente kunnen betekenen. Dit geldt voor alle taken en rollen die we als gemeente hebben, van onze dienstverlening aan de balie en website, het handhaven op straat tot het maken en uitvoeren van plannen. En zeker voor onze participatietrajecten.

Wendbaarheid

Het CUP is niet in beton gegoten. Er komen nieuwe opgaven bij, er zijn opgaven die wellicht om uiteenlopende redenen een snellere of langzamere doorlooptijd kennen, er kunnen verschuivingen in opgaven plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat uw raad andere prioriteiten stelt of als gevolg van externe ontwikkelingen. Kortom, het CUP geeft het college handvatten voor sturing, maar onderdeel van die sturing is ook adaptief vermogen van het college om op diverse zaken op een andere manier te kunnen sturen dan vooraf bedacht. Daarmee wordt, en is, het CUP dus ook een dynamisch document.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf