Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur : portefeuillehouder sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning

Mate van sturing

-

Relatie met programma

Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Het openbaar belang wat behartigd wordt

  • Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

  • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);

Ontwikkelingen

In het afgelopen jaar heeft de GGD alle taken op grond van de Wet Publieke gezondheid weer uitgevoerd voor de gemeente Uithoorn. Wel zijn er werkzaamheden uitgesteld omdat personeel is ingezet om corona te bestrijden. De uitgestelde werkzaamheden worden stap voor stap ingehaald . Dat deze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2021 heeft geen invloed op de jaarlijkse bijdrage aan de GGD. Wanneer de werkzaamheden in 2022 worden ingehaald zal hiervoor geen hogere bijdrage worden gerekend. Deze afspraken zijn gemaakt op landelijk niveau door het ministerie en gelden voor alle GGD'en.

Risico's

n.v.t.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

1.230

1.112

-

2022

Begroting 2022

1.167

1.072

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf