Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Vestigingsplaats

Uithoorn

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang

-

Aandeel van de gemeente

In de Raad van Toezicht van de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn is één collegelid vertegenwoordigd.

Relatie met programma

Samenleving, Maatschappelijke ondersteuning

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De Stichting heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de samenleving in Uithoorn en De Kwakel en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ontwikkelingen

Ook in 2023 staat het Initiatievenfonds midden in de Uithoornse samenleving om initiatieven te faciliteren.

Risico's

-

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

62

2022

62

2021

Jaarrekening 2021

127

-

15

2020

Jaarrekening 2020

112

1

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf