Portefeuilleverdeling

Burgemeester Heiliegers

 • Veiligheid, Bestuur en Organisatie

 • Dienstverlening en Kunst

 • Cultuur en erfgoed

Wethouder De Robles

 • Zorg

 • Maatschappelijke ondersteuning

 • Jeugd en Onderwijs

 • Werk en Inkomen en Asiel

 • Migratie en inburgering

Wethouder Hazen

 • Ruimtelijke ordening

 • Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

 • Toerisme en recreatie

 • Mobiliteit en Infrastructuur

 • Sport

Wethouder Hoekstra

 • Communicatie en participatie

 • Financiën

 • Vastgoed

 • Woonomgeving

 • Wonen

 • Coördinatie duurzaamheid

 • Bedrijfsvoering

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf