Stichting Rijk

Vestigingsplaats

Uithoorn

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang

-

Mate van sturing

-

Relatie met programma

Werken, Ondernemen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin

Ontwikkelingen

Nadat Stichting Rijk in 2020 heeft geinvesteerd in verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening aan de gemeenten, is in 2021 en 2022 ingezet op de doorontwikkeling van de strategische koers en ook in 2023 wordt deze koers voortgezet. De centrale ambitie is en blijft impactvol aanbesteden. Uiteindelijk gaat het Stg. RIJK om een professioneel inkoopproces dat, naast aandacht voor de rechtmatigheid en juridische kaders, zaken realiseert die de kwaliteit dienstverlening aan de inwoners verbetert. Thema’s die daarbij bijzondere aandacht krijgen in 2023 zijn: verder vorm en inhoud geven aan de mogelijkheden om bij alle inkooptrajecten aandacht te besteden aan het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaamheid of regionaal ondernemerschap. Daarnaast zijn heldere en transparante verantwoording, robuuster maken van de financiële basis en meer aandacht besteden aan gemeenschappelijke inkooptrajecten belangrijke thema’s.

Risico's

Indien een of meerdere deelnemers uittreedt, bestaat het risico op een hogere bijdrage.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Concept Begroting 2023

142

2022

Begroting 2022

142

-

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf