Conclusie weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandscapaciteit

Benodigd weerstandsvermogen

10,7 miljoen

Benodigde reserve bij ratio 2 (grote risico’s) en 1 (overige risico’s):

16,9 miljoen

Stand Algemene risicoreserve per 1-1-2023

40,7 miljoen

Stand Stille reserves per 1-1-2023

0

Stand onvoorzien per 1-1-2023

8.000

Onbenutte belastingcapaciteit

2.4 miljoen

Overschot weerstandsvermogen

28.1 miljoen

Gemiddelde ratio weerstandsvermogen

4,0

Integrale beoordeling van alle risico’s:

1-9-2022

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risicoprofiel (€ 10,7 miljoen) af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Hieruit volgt een ratio die de mate van weerstandsvermogen van de gemeente aangeeft. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat in deze berekening uit de stand van de Algemene risicoreserve (€ 40,7 miljoen), onvoorzien (€ 8.000) en de onbenutte belastingcapaciteit (€ 2,4 miljoen). De ratio komt uit op 4,0. In zijn algemeenheid wordt dit beoordeeld als ruim voldoende weerstandsvermogen. Dat wil zeggen dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de (financiële) gevolgen van de geïnventariseerde risico’s op te vangen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf