Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking

Organiseren, Bestuur en Organisatie

Relatie met programma

Mate van sturing

-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Het Amstelland- en Meerlandenoverleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Ontwikkelingen

Het Amstelland en-Meerlanden overleg blijft in 2023 vooral in het teken staan van de voorbereiding op MRA - activiteiten. Het gaat hierbij met name om de uitvoering van de MRA-samenwerkingsafspraken die eind 2021 door alle deelnemers zijn vastgesteld.

Risico's

Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten indien niet actief en constructief wordt deelgenomen.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Concept Begroting 2023

23

41

-5

2022

Begroting 2022

22

46

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf