Balans

ACTIVA

2022

2023

2024

2025

2026

VASTE ACTIVA

109.410

112.121

114.577

114.411

112.176

Immateriële vaste activa

1.287

1.258

1.224

1.191

1.158

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.287

1.258

1.224

1.191

1.158

Materiële vaste activa

101.134

102.925

105.543

105.537

103.417

Investeringen economisch nut

52.787

55.028

53.166

51.542

49.381

Economisch nut waarvoor ter bestrijding van

33.628

32.178

33.739

34.855

35.491

de kosten een heffing kan worden geheven

-

-

-

-

-

Investeringen maatschappelijk nut

14.719

15.719

18.638

19.140

18.545

Financiële vaste activa

6.989

7.938

7.810

7.683

7.601

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

2.426

2.426

2.426

2.426

2.426

Leningen

-

-

-

-

-

bijdrage aan activa in eigendom

1.645

2.594

2.466

2.339

2.257

overige langlopende leningen u/g

2.918

2.918

2.918

2.918

2.918

VLOTTENDE ACTIVA

-

-

-

-

-

Totaal activa

109.410

112.121

114.577

114.411

112.176

PASSIVA

2022

2023

2024

2025

2026

VASTE PASSIVA

123.093

115.929

108.160

101.073

95.608

Eigen Vermogen

55.216

53.268

50.714

48.848

47.604

Algemene reserves

43.584

42.627

41.946

41.578

41.421

Bestemmingsreserves

11.632

10.641

8.768

7.270

6.183

Voorzieningen

3.097

3.099

3.102

3.104

3.106

Voorzieningen

3.097

3.099

3.102

3.104

3.106

Vaste lening

64.780

59.562

54.344

49.121

44.898

20mln lening 40.105438

10.000

9.200

8.400

7.600

6.800

17mln lening 40.103046

11.780

11.295

10.810

10.321

9.832

10mln lening 40.106705

6.750

6.417

6.084

5.750

5.416

15mln lening 40.107726

8.250

7.250

6.250

5.250

4.250

10mln lening 40.112760

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

10mln lening 10028695

3.000

2.000

1.000

-

-

18mln lening 40.1011587

18.000

17.400

16.800

16.200

15.600

VLOTTENDE PASSIVA

-13.683

-3.808

6.417

13.338

16.568

Financieringstekort

-13.683

-3.808

6.417

13.338

16.568

Totaal passiva

109.410

112.121

114.577

114.411

112.176

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf