Baten en lasten op programma

Om de begroting overzichtelijker te maken is op basis van het nieuwe College Uitvoeringsprogramma (CUP) het aantal programma's teruggebracht van vier naar drie. De benaming en inhoud van de deelprogramma's is ook veranderd. Tevens is het aantal deelprogramma's teruggebracht van 18 naar 12. De nieuwe programma- en deelprogrammaindeling wordt gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Samenleving

Lasten

40.686

44.501

41.290

40.474

39.408

39.361

Baten

9.554

8.808

6.844

6.661

6.756

6.756

Samenleving

-31.132

-35.692

-34.446

-33.812

-32.652

-32.605

Wonen & Werken

Lasten

25.027

31.713

26.443

26.909

26.645

26.572

Baten

14.470

16.115

11.635

11.470

11.543

11.609

Wonen & Werken

-10.557

-15.597

-14.809

-15.439

-15.102

-14.963

Organiseren

Lasten

3.229

3.927

3.938

3.988

4.010

3.831

Baten

1.123

521

428

702

702

702

Organiseren

-2.106

-3.406

-3.509

-3.286

-3.308

-3.129

Subtotaal programmas

-43.796

-54.696

-52.764

-52.537

-51.062

-50.697

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

277

153

443

544

695

993

Baten

55.782

61.204

62.109

62.679

62.908

58.297

Algemene dekkingsmiddelen

55.506

61.051

61.667

62.135

62.213

57.304

Overhead

Lasten

9.563

10.503

10.891

10.813

10.707

10.652

Baten

30

88

55

8

8

8

Overhead

-9.533

-10.414

-10.836

-10.805

-10.698

-10.644

Venootschapsbelasting

Lasten

-

-

-

-

-

-

Baten

0

0

0

0

0

0

Venootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

Lasten

-

8

8

8

8

8

Baten

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo baten en lasten

2.176

-4.068

-1.941

-1.215

444

-4.044

Reserves

Toevoegingen aan reserves

2.987

6.160

1.360

1.259

1.393

1.404

Onttrekkingen aan reserves

4.749

10.382

3.308

3.813

3.259

2.649

Reserves

1.761

4.222

1.948

2.554

1.865

1.244

Saldo reserves

1.761

4.222

1.948

2.554

1.865

1.244

Saldo

3.937

155

7

1.339

2.309

-2.800

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf