Investeringen

Omschrijving

L / B

B2023

B2024

B2025

B2026

Samenleving

Investeringsbijdr. verv. dakbedekking Sporthal KDO

Lasten

-

-

-

46

Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels

Lasten

558

-

-

-

Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen

Lasten

6

1

1

1

Samenleving

564

1

1

47

Wonen & Werken

Armaturen Honkbal en Softbal 2026

Lasten

-

-

-

116

Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei)

Lasten

297

-

-

-

Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk

Lasten

50

300

-

-

Bijdrage aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn

Lasten

448

-

-

-

Centrum Uithoorn fase 1

Lasten

33

998

-

-

Centrum Uithoorn fase 2

Lasten

33

-

681

-

Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte

Lasten

1.000

2.000

-

-

Herinrichting DC De Kwakel

Baten

-517

-

-

-

Herinrichting DC De Kwakel

Lasten

755

-

-

-

Infrastructuur Vinckebuurt 2023

Lasten

184

-

-

-

Investering verdichtingskraan

Lasten

-

50

-

-

Investering verkeersregelinstallatie automaat 2026

Lasten

-

-

-

205

Investeringen Spelen

Lasten

243

551

570

262

KDO 2023 training

Lasten

98

-

-

-

Legmeervogels 2025

Lasten

-

-

295

-

Legmeervogels 2026 Veld 1 kunstgras

Lasten

-

-

-

240

Nieuwbouw vakcollege Thamen

Lasten

20

-

-

-

Qui Vive Hockey 2024

Lasten

-

554

-

-

Verbouwing Praktijkschool Uithoorn (afschr.15 jr.)

Lasten

121

-

-

-

Verbouwing praktijkschool (afschr.termijn 25 jaar)

Lasten

375

-

-

-

Verkeersregelinstallatie 2026 buitenwerk

Lasten

-

-

-

170

Vervanging binnen bakken Ondergrondse Containers

Lasten

-

165

-

-

Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar)

Lasten

3.072

-

-

-

Vervangingsinvestering riolering 2024 (40 jaar)

Lasten

-

2.759

-

-

Vervangingsinvestering riolering 2025 (40 jaar)

Lasten

-

-

2.616

-

Vervangingsinvestering riolering 2026 (40 jaar)

Lasten

-

-

-

2.200

Zijdelveld

Lasten

-

28

702

-

Wonen & Werken

6.211

7.405

4.863

3.193

Organiseren

Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties

Lasten

40

-

-

-

Bedrijfshulpmiddelenplan 2026: interieur

Lasten

-

-

-

67

Brede school klimaatsysteem bronsysteem

Baten

-175

-

-

-

Brede school klimaatsysteem bronsysteem

Lasten

366

-

-

-

Brede school klimaatsysteem installatie

Baten

-569

-

-

-

Brede school klimaatsysteem installatie

Lasten

1.188

-

-

-

Brede school onderwijs bouwkosten

Baten

-208

-

-

-

Legmeerplein

Lasten

3

3

3

3

Politie Nieuwbouw

Lasten

5

5

5

5

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen

Lasten

76

78

324

-

Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum

Lasten

7

7

8

8

Voorbereidingskosten grex Schansgebied

Lasten

1

1

1

1

Organiseren

734

94

341

83

Totaal

7.509

7.500

5.205

3.323

*De investeringen met de omschrijving Legmeerplein, Politie Nieuwbouw en Voorbereidingskosten GREX Doprscentrum betreffen voorbereidingskosten in aanloop tot de vaststelling van een grondexploitatie. Conform BBV regelgeving vanaf 2016 moeten deze kosten als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden opgenomen onder de Immateriële Vaste Activa. Vanaf de vaststelling van een grondexploitatie gaat de uitvoeringsfase van een grondexploitatie in en wordt deze verantwoord onder de voorraden. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden daarbij ingebracht als boekwaarde, waarna deze kosten geen onderdeel meer uitmaken van bovenstaand overzicht.

**Bij diverse investeringen zijn baten opgenomen. Bij de investeringen met de omschrijving Tijdelijke sporthal en verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009 betreffen dit echter geen daadwerkelijke baten, maar desinvesteringen. Bij de Tijdelijke sporthal gaat het om het afboeken van het restant van de boekwaarde na verkoop. Bij de herinrichting van de raadszaal uit 2008/2009 gaat het om de restant boekwaarde van de vorige herinrichting, die moet worden afgeboekt in verband met de oplevering van de herinrichting van de raadszaal die momenteel in uitvoering is (2021/2022).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf