Reserves en voorzieningen

Reserve

begin-stand

dotatie

onttrek-king

2023

dotatie

onttrek-king

2024

dotatie

onttrek-king

2025

dotatie

onttrek-king

2026

Algemene risicoreserve

40.733

-

-

40.733

-

-

40.733

-

-

40.733

-

-

40.733

Budgetegalisatiereserve

2.851

-

957

1.894

-

681

1.213

-

368

845

-

157

688

Totaal algemene reserves

43.584

-

957

42.627

-

681

41.946

-

368

41.578

-

157

41.421

Reserve budget overheveling

-

-

-

-

-

Reserve dekking kapitaallasten

4.403

-

544

3.859

-

536

3.323

-

536

2.786

-

486

2.300

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

4.584

1.259

1.593

4.249

1.259

1.969

3.539

1.259

2.068

2.729

1.259

1.566

2.422

Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen

246

-

39

207

-

43

164

-

24

140

37

177

-

Reserve onderhoud MFA de Legmeer

587

101

-

689

-

322

367

135

-

502

109

-

610

Reserve reiniging

-

-

-

-

-

Reserve rentekosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve riolering

1.530

-

161

1.369

-

263

1.106

-

263

843

-

263

581

Reserve ruimte voor ruimte

269

-

-

269

-

-

269

-

-

269

-

-

269

Reserve Speelbeleidsplan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Vinckebuurt

14

-

13

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Totaal bestemmingsreserves

11.632

1.360

2.351

10.641

1.259

3.132

8.768

1.393

2.891

7.270

1.404

2.492

6.183

Totaal Reserves

55.216

1.360

3.308

53.269

1.259

3.813

50.714

1.393

3.259

48.849

1.404

2.649

47.605

Voorziening

Begin-stand

dotatie

onttrek-king

2023

dotatie

onttrek-king

2024

dotatie

onttrek-king

2025

dotatie

onttrek-king

2026

Voorziening GreenPark Aalsmeer

-

-

-

-

-

Voorziening pensioenverplichtingen

3.097

103

100

3.099

103

100

3.102

103

100

3.104

103

100

3.106

Totaal voorzieningen

3.097

103

100

3.099

103

100

3.102

103

100

3.104

103

100

3.106

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf