Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Vestigingsplaats

’s-Gravenhage

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen
(54.522 stuks met een nominale waarde van €2,50 per aandeel en een boekwaarde van € 123.705)

Relatie met programma

Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Risico's

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2021

Jaarrekening 2021

5.062.000

143.995.000

236.000

2020

Jaarrekening 2020

5.097.000

155.262.000

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf