Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA)

Vestigingsplaats

Aalsmeer

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente

Uithoorn bezit 50% van de aandelen.

Relatie met programma

Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De gemeente Uithoorn is medeaandeelhouder van GPA met als doel om - door het nieuwe hoogwaardige industrieterrein langs het traject van de N201+ te ontwikkelen - een deel van de omlegging van de N201 te bekostigen uit het oorspronkelijk verwachte voordelige exploitatieresultaat. De bijdrage die met deze omlegging te maken heeft, is vanuit GPA inmiddels betaald aan de provincie.

Ontwikkelingen

In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die geleid hebben tot een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. In 2021 kon de voorziening vrijvallen door positieve bijstellingen.

Risico's

De gemeente Uithoorn staat garant voor Green Park Aalsmeer voor een bedrag van € 50 miljoen. De situatie door corona heeft gezorgd voor een vertraging in de uitvoering van bepaalde gronduitgiften. De onrust op het wereldtoneel leidt tot nieuwe onzekerheden die effect kunnen hebben op de grondexploitatie van GPA.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2021

Jaarrekening 2021

7

93.143

2.000

2020

Jaarrekening 2020

-1.993

105.912

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf