Inwest Regio BV (ROM Inwest BV)

Vestigingsplaats

Amsterdam

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente

Uithoorn bezit 700 aandelen voor een geïnvesteerd vermogen van € 700.000

Bij de oprichting op 7 oktober 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst. Het belang van Uithoorn kwam daarmee op 0,67%.

Relatie met programma

Werken: Duurzaamheid en werkgelegenheid, Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. Inwest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat.

ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken (bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw) en tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid.

Ontwikkelingen

In september 2020 heeft de raad een besluit genomen tot deelname aan Invest-MRA met een bedrag dat gelijk staat aan 1% van de gemeentebegroting. (Ongeveer € 700.000). Inmiddels is er een gewijzigd bedrijfsplan; Invest-MRA werd samen met het Ministerie van Economische Zaken doorontwikkeld naar een regionale ontwikkelmaatschappij. In september 2021 heeft de raad besloten om dit bedrag in te zetten voor Inwest Regio BV.

Risico's

Er zijn diverse negatieve scenario’s doorgerekend. Normaal gesproken is de verwachting dat binnen 25 jaar de investering is terugverdiend. In een negatief scenario kan sprake zijn van een revolverendheid van 85%. Een risico van 15% van € 700.000, afgerond € 100.000 is opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente en dit wordt tweemaal per jaar bekeken. Het risicoprofiel moet afgedekt worden door het weerstandsvermogen. Het huidige weerstandsvermogen is toereikend om dit risico op te kunnen vangen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf