Stedin Groep NV

Vestigingsplaats

Rotterdam

Soort verbonden partij

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente

Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen.

Relatie met programma

Wonen: Woonbeleid Werken: Mobiliteit en infrastructuur Organiseren: Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Stedin is de rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap vanuit publieke taakuit-oefening. Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. Stedin is een belangrijke partner van de gemeente. Onder andere bij nieuwbouwprojecten, maar ook voor de energietransitie. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.

Ontwikkelingen

In juni 2021 heeft de raad ingestemd met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen Stedin voor een bedrag van € 1.341.606 als onderdeel van een noodzakelijke kapitaalinjectie van in totaal € 200 miljoen door de aandeelhouders voor de financiering van investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. De investering door Uithoorn was naar rato van het aandelenbezit, waardoor het bezit gehandhaafd blijft op 0,67% van de aandelen.

Risico's

De dividendbetalingen door Stedin staan onder druk door de financiële positie in combinatie met de noodzakelijke investeringen voor de energietransitie.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2021

Jaarrekening 2021

3.270.000

4.912.000

21.000

2020

Jaarrekening 2020

2.891.000

4.681.000

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf