Woonlasten

In voorliggende begroting stijgen de woonlasten voor een gemiddelde woning in de gemeente Uithoorn met een WOZ-waarde van € 426.000 in 2023 met 3,6%. De OZB wordt geïndexeerd met 5%, gebaseerd op de CPB-ramingen van maart 2022. Het gaat om € 20 voor een gemiddelde woning. Voor de jaren 2024 en verder is er geen aanpassing van het OZB-tarief meegenomen in de begroting.
Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid en zijn de tarieven gebaseerd op respectievelijk het grondstoffenbeleid 2020-2025 en het gemeentelijke rioleringsplan (GRP-6). Vanwege de eerdergenoemde indexatie en nieuwe aanbesteding stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing met 4,5% (€ 14,50) voor een gemiddelde woning. Het tarief van de rioolheffing 2023 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2022 (€ 234,86). Binnen de riolering is weliswaar sprake van een stijging van kosten,  maar deze kunnen worden gedekt uit de reserve riolering waardoor een verhoging van de rioolheffing in 2023 niet nodig is.

Woonlasten

2022

2023

Mutatie absoluut

Mutatie relatief

OZB eigenaar woning

€ 395

€ 414

€ 19,73

5,0%

Afvalstoffenheffing

€ 323

€ 337

€ 14,50

4,5%

Rioolheffing

€ 235

€ 235

€ 0,00

0,0%

Totale woonlasten

€ 952

€ 986

€ 34,23

3,6%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf